Translate this page in your preferred language

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا مفتخر است که در دپارتمان های مختلف خود تا کنون پروژه های زیادی را با موفقیت به ثمر رسانده است. که برخی از آنها عبارتند از:

 

  • برگزاری دوره مقدماتی و پیشرفته تدریس نرم افزار MATLAB
  • برگزاری دوره مقدماتی و پیشرفته تدریس نرم افزار CATIA
  • برگزاری دوره مقدماتی و پیشرفته تدریس نرم افزار ADAMS
  • برگزاری دوره تدریس نرم افزار DEFORM