رویداد استخدامی

رویداد آموزشی مدیریت پروژه های صنعتی با هدفِ استخدام مدیر پروژه در شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا

برگزار کنندگان :

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و فناوری پردیس

محور های رویداد

 • آشنایی با شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا
 • آشنایی با فرآیند های تولید
 • آشنایی با وظایف مدیریت پروژه در شرکت
 • مرور فرآیند مدیریت پروژه تولید یکی  از محصولات شرکت
 • برگزاری آزمون از مطالب رویداد جهت استخدام مدیر پروژه در شرکت

اولویت های استخدام:

 • مهندسی صنایع
 • مدیریت صنعتی
 • مهندسی مکانیک

 

 • همکاری تمام وقت و پاره وقت امکان پذیر است.
 • داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان، مزیت است.
 • کارآموز پذیرفته می شود.

شرح شغل مدیر پروژه:

 • تشکیل جلسه با حضور سرپرست های واحد های طراحی، قالبسازی و تزریق شرکت جهت استخراج مراحل انجام پروژه
 • برنامه ریزی جهت انجام مراحل مشخص شده در جلسه مذکور
 • پیگیری از واحدهای طراحی تا اتمام طراحی
 • اخذ ابعاد بلوک های قالب از واحد طراحی و اعلام به پیمانکار آماده سازی بلوک
 • پیگیری از پیمانکار آماده سازی بلوک تا تحویل بلوک به واحد قالبسازی
 • پیگیری از واحد قالبسازی تا آماده شدن قالب
 • تحویل قالب به واحد تزریق جهت تست قالب
 • چک کردن نمونه تولید شده با نمونه مطلوب مشتری
 • پیگیری از واحد تزریق جهت تولید قطعه و نظارت بر کیفیت قطعات تولیدی
 • تحویل قطعات با کیفیت طبق آمار به واحد ارتباط با مشتری شرکت

موضوع فعالیت شرکت:

قالبسازی و تزریق پلاستیک

برای ثبت نام لطفا بر روی این لینک کلیک کنید.

فرم مشخصات ثبت نام