مطالب توسط بابک منافی

قالب گیری فوم ساختاری کم فشار (۳)

قالب گیری فوم ساختاری کم فشار (3)   بخش سوم توضیحات مربوط به قالب گیری فوم ساختاری کم فشار در ادامه بیان شده است. در قالبسازی علمی آشنایی با اضول طراحی و ساخت انواع قالب های تزریق پلاستیک بسیار مهم می باشد. عملکرد مکانیکی یک قطعه فوم ساختاری، به ویژه عملکرد ضربه ای، به شدت […]

قالب گیری فوم ساختاری کم فشار (۲)

قالب گیری فوم ساختاری کم فشار (2)   طراحی و ساخت قالب های تزریق پلاستیک بر اساس روش های علمی (قالبسازی علمی) ممکن می باشد. در ادامه٬ بخش دوم نکات مربوط به قالب گیری فوم ساختاری کم فشار برای علاقه مندان بیان شده است. ضخامت دیوار مورد استفاده در اکثر کاربردهای فوم ساختاری از حدود […]

قالب گیری فوم ساختاری کم فشار

قالب گیری فوم ساختاری کم فشار   فرآیند قالب گیری فوم ساختاری کم فشار (یکی از فرآیند های قالبسازی برای ساخت قالب تزریق پلاستیک) رایج‌ترین فرآیندی است که برای ساخت قطعات فوم ساختاری استفاده می‌شود. این فرآیند را می‌توان با استفاده از پرس‌های قالب‌گیری تزریقی استاندارد یا دستگاه‌های مخصوص قالب‌گیری فوم کم فشار (معمولاً دارای […]

قالب گیری فوم ساختاری

 قالب گیری فوم ساختاری   امروزه قالبسازی بر مبنای روش های علمی بسیار مهم است. از این رو همواره روش های نوین مورد توجه قرار می گیرد. فرآیند قالب‌ گیری فوم ساختاری ترموپلاستیک نسخه اصلاح‌شده‌ای از فرآیند قالب‌ گیری تزریقی معمولی (قالب تزریق پلاستیک معمولی) است، که قطعات گرمانرم متشکل از پوسته‌های خارجی جامد را […]

مرحله بسته بندی گاز در فرآیند تزریق پلاستیک

مرحله بسته بندی گاز در فرآیند تزریق پلاستیک   فرآیند تزریق پلاستیک به کمک گاز یکی از فرآیندهای مهم در قالب گیری تزریقی می باشد. در این فرآیند پس از پر شدن، فشار روی گاز درون کانال ها حفظ می شود که به نوبه خود بر روی مذاب پلیمر اثر می گذارد. از آنجایی که […]

بررسی انتقال مذاب/گاز در فرآیند قالب گیری با کمک گاز

قالب گیری با کمک گاز   بدون شک، مهمترین ویژگی مواد پلاستیکی، به عنوان یک خانواده عمومی، گستردگی آنهاست. در راستای ارتقای سطح دانش همکاران و عزیزان در زمینه تکنولوژی قالب های تزریق پلاستیک ; مطالب زیر در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. آشنایی با علم پلیمر در راستای قالبسازی علمی ، تخصصی ، […]

مراحل فرآیند قالب گیری با کمک گاز

بدون شک، مهمترین ویژگی مواد پلاستیکی، به عنوان یک خانواده عمومی، گستردگی آنهاست. در راستای ارتقای سطح دانش همکاران و عزیزان در زمینه تکنولوژی تزریق پلاستیک; مطالب زیر در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. آشنایی با علم پلیمر در راستای قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک بسیار مهم می باشد. […]

مراحل فرآیند قالب گیری با کمک گاز

بدون شک، مهمترین ویژگی مواد پلاستیکی، به عنوان یک خانواده عمومی، گستردگی آنهاست. در راستای ارتقای سطح دانش همکاران و عزیزان در زمینه تکنولوژی فرآیند تزریق پلاستیک ; مطالب زیر در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. آشنایی با علم پلیمر در راستای قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک بسیار مهم […]

بررسی اجمالی فرآیند قالب گیری با کمک گاز

بدون شک، مهمترین ویژگی مواد پلاستیکی، به عنوان یک خانواده عمومی، گستردگی آنهاست. در راستای ارتقای سطح دانش همکاران و عزیزان در زمینه تکنولوژی تزریق پلاستیک; مطالب زیر در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. آشنایی با علم پلیمر در راستای قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک بسیار مهم می باشد. […]

قالب گیری تزریقی به کمک گاز

بدون شک، مهمترین ویژگی مواد پلاستیکی، به عنوان یک خانواده عمومی، گستردگی آنهاست. در راستای ارتقای سطح دانش همکاران و عزیزان در زمینه تکنولوژی تزریق پلاستیک; مطالب زیر در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. آشنایی با علم پلیمر در راستای قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک بسیار مهم می باشد. […]