کاربردهای نرم افزار CATIA

نرم افزار کتیا به عنوان مدیریت سه بعدی چرخه محصول (3D Product Lifecycle Management) شناخته می شود. همچنین شامل مراحل توسعه محصول شامل مفهومی سازی، طراحی، مهندسی و ساخت می باشد. به عبارتی آن شاخه های مختلف از قبیل مهندسی مکانیک، مهندسی سیستم ها و … را پوشش می دهد و طراحی سیستم های مکانیکی، الکترونیکی، سیستم های سیالاتی و … را تسهیل می کند و برای راه اندازی خطوط تولید نرم افزار بسیار توانمندی می باشد.

CATIA V5 Mechanical Product Design

CATIA V5 Mechanical Product Design

در مهندسی مکانیک ان برای ایجاد طراحی سه بعدی، استخراج و طراحی نقشه های دو بعدی، ورقکاری، کامپوزیت، قالب سازی، ابزارهای فورج و ابزارسازی و … بهره می گیرد تا مجموعه های مونتاژی مکانیکی را به صورت مناسبی تعریف کند. این نرم افزار محیط های پیشرفته برای سطح سازی (طراحی سطوح پیچیده) و BIW را اراده می دهد. این نرم افزار ابزاری برای تکمیل تعریف دقیق محصول از جمله تعریف انطباقات و تعریف سینماتیک محصول را ارئه می دهد. در مورد مهندسی هوافضا ، یک ماژول اضافی به نام طراحی ورقهای هوافضا به کاربر پیشنهاد می دهد که قابلیت های طراحی ورق های تولیدی و طراحی سطوح مولد را ترکیب کند.

در کلیپ زیر بخشی از کاربردهای نرم افزار CATIA ر را مشاهده می نمایید.

در دپارتمان طراحی، تحلیل و شبیه سازی، از این نرم افزار به صورت گسترده برای طراحی قطعات با هندسه پیچیده استفاده می شود. همچنین دوره های آموزشی در دپارتمان آموزش برای این نرم افزار از سطح مبتدی تا پیشرفته برگزار می شود.