Translate this page in your preferred language

طراحی به کمک کامپیوتر (CAD)

طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) استفاده از کامپیوتر ها برای کمک به ایجاد ، اصلاح ، تجزیه و تحلیل یا بهینه سازی یک طرح است.  از نرم افزار CAD برای افزایش بهره وری طراح ، بهبود کیفیت طراحی ، بهبود ارتباطات از طریق مستندات و ایجاد بانک اطلاعاتی برای ساخت استفاده می شود.  خروجی CAD اغلب به شکل فایلهای الکترونیکی برای چاپ ، ماشین کاری یا سایر عملیات تولید است.

کاربرد آن در طراحی سیستمهای الکترونیکی به عنوان اتوماسیون طراحی الکترونیکی (EDA) شناخته می شود. در طراحی مکانیکی به عنوان اتوماسیون طراحی مکانیکی (MDA) یا تهیه پیش نویس به کمک کامپیوتر شناخته می شود ، که شامل روند ساخت نقشه فنی با استفاده از نرم افزار رایانه است.

نرم افزار CAD برای طراحی مکانیکی از گرافیک مبتنی بر بردار برای نشان دادن اشیاء تهیه پیش نویس سنتی استفاده می کند ، یا ممکن است گرافیکی شایع تر نیز ایجاد کند که ظاهر کلی اشیاء طراحی شده را نشان می دهد. با این حال ، این بیش از اشکال را شامل می شود. همانطور که در پیش نویس دستی نقشه های فنی و مهندسی ، خروجی CAD باید مطابق با کنوانسیون های خاص برنامه ، اطلاعاتی مانند مواد ، فرآیندها ، ابعاد و تحمل ها را منتقل کند.

CAD ممکن است برای طراحی منحنی ها و ارقام در فضای دو بعدی (2D) استفاده شود. یا منحنی ها ، سطوح و مواد جامد در فضای سه بعدی (سه بعدی).

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا به صورت ویژه بر روی دو نرم افزار زیر در زمینه ساخت به کمک کامپیوتر اقدام به آموزش می نماید:

نرم افزار Catia

این نرم افزار به صورت گسترده در صنایع مختلف برای طراحی قطعات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. برای اطلاع بیشتر از محیط های کاری این نرم افزار به اینجا مراجعه نمایید.

نرم افزار CATIA

نرم افزار CATIA

نرم افزار Solid Works

این نرم افزار، محیط بسیار ساده ای را برای طراحی قطعات صنعتی، هنری و پرکاربرد مانند طراحی بدنه خودرو و طراحی های صنعتی فراهم می آورد. در اصل این نرم افزار از یک رویکرد مبتنی بر ویژگی پارامتری استفاده می کند. این نرم افزار بر روی هسته Parasolid نوشته شده است. برای اطلاع بیشتر از این نرم افزار به اینجا مراجعه نمایید.

نرم افزار Solidworks

نرم افزار Solidworks