دپارتمان آموزش شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا

این دپارتمان به صورت تخصصی در زمینه های زیر اقدام به برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی می نماید:

طراحی به کمک کامپیوتر (CAD)

نرم افزارهای مخصوص این حوزه به صورت تخصصی آموزش داده می شوند که عبارتند از:

  • نرم افزار CATIA
  • نرم افزار Solid Works

مهندسی به کمک کامپیوتر (CAE)

نرم افزارهای مخصوص این حوزه به صورت تخصصی آموزش داده می شوند که عبارتند از:

  • نرم افزار ABAQUS
  • نرم افزار ADAMS
  • نرم افزار DEFORM
  • نرم افزار CATIA (محیط های آنالیز)
  • نرم افزار MATLAB

ساخت به کمک کامپیوتر (CAM)

نرم افزارهای مخصوص این حوزه به صورت تخصصی آموزش داده می شوند که عبارتند از:

  • نرم افزار CATIA (محیط ماشینکاری)
  • نرم افزار POWERMILL

برای ورود به حوزه های مختلف دپارتمان آموزش بر روی دکمه های زیر کلیک نمایید.

دپارتمان آموزش شرکت نوآوران علوم و مهندسی پویا

دپارتمان آموزش شرکت نوآوران علوم و مهندسی پویا