پست‌ها

هندبوک شکل دهی فلزات

هندبوک شکل دهی فلزات

Handbook of Metal Forming

Handbook of Metal Forming

شرح

تمرکز کتاب هندبوک شکل دهی فلزات بر روی راه حل های عملی است که شامل روش های تولید ، ابزار و سایر تجهیزات و همچنین روش های ساخت ابزار دقیق و سیستم های تولید می شود. این مرجع جامع همچنین شامل کلیه جنبه های مربوط به موارد زیر می‌باشد: متالورژی ، تریبولوژی ، نظریه پلاستیسیته ، خصوصیات مواد و تعیین داده های فرآیند می باشد.

Handbook of Metal Forming by Kurt Lange (Editor)

در دپارتمان ساخت و تولید، فعالیت های گسترده ای در زمینه فرآیندهای ساخت گوناگون به ویژه اکستروژن انجام شده است. برای این منظوره به بخش نمونه کارهای این دپارتمان مراجعه نمایید.