پست‌ها

فرآیند اکستروژن دورانی

رفتار تغییرشکل و تحول ریزساختار آلیاژ منیزیم خاکی نادر در حین فرآیند اکستروژن دورانی

Deformation behavior and microstructure evolution of rare earth magnesium alloy during rotary extrusion process

 

JianminYuaZhiminZhangaPingXuaYingzeMengaMoMengaBeibeiDongaHuilingLiub

 

فرآیند اکستروژن دورانی (RE) روشی برای تولید قطعات با کرنش بسیار بزرگ و بافت ضعیف است. در این مقاله، رفتار تغییر شکل و تکامل ریزساختار آلیاژهای منیزیم از طریق فرآیند اکستروژن دورانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تنش جریان فرآیند اکستروژن دوارنی به طور قابل توجهی پایین تر از اکستروژن مستقیم معکوس است. تنش معادل با افزایش تعداد چرخش کاهش می یابد. قطعات به شکل فنجان که از طریق اکستروژن دوارنی  ساخته شده اند ، یک ساختار گرادیانی معمولی را نشان می دهند ، که از مرکز آن تا مرزها گسترش می یابد. بافت پایه نمونه کوچکتر از آن است که با اکستروژن مستقیم معکوس تولید می شود. علاوه بر این ، آن با افزایش عدد چرخش بیشتر کاهش می یابد.

اکستروژن دورانی

اکستروژن دورانی

 

مقاله

لازم به ذکر است که دپارتمان ساخت و تولید، دارای سابقه بسیاری در زمینه طراحی و تولید انواع قالب های اکستروژن می باشد.