جناب مهندس بابک منافی

جناب مهندس بابک منافی

مدیر عامل

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جناب مهندس محسن محلوجیان

جناب مهندس محسن محلوجیان

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جناب آقای مسعود محلوجیان

جناب آقای مسعود محلوجیان

نایب رئیس هیئت مدیره - مدیر امور حقوقی و قراردادها

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
متخصص امور قراردادها

جناب آقای مهندس آریا

مدیر سفارشات

جناب مهندس مصطفی محبت پور

مدیر تولید
جناب مهندس سید شهاب جعفرزاده

جناب مهندس سید شهاب جعفرزاده

سرپرست تیم طراحی

فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جناب مهندس عبدالله طالبی

عضو تیم
جناب مهندس سیامک میکائیلی

جناب مهندس سیامک میکائیلی

عضو تیم

جناب آقای پیمان زلقی

عضو تیم

جناب آقای علیرضا مرادی

عضو تیم

جناب آقای محمد مهدی سلگی

عضو تیم
خانم مهندس ساناز سفید دشتی

خانم مهندس ساناز سفید دشتی

دانشجوی رشته مهندسی هوافضا