جناب مهندس محسن محلوجیان

جناب مهندس محسن محلوجیان

مدیر عامل

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جناب مهندس بابک منافی

جناب مهندس بابک منافی

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جناب آقای مسعود محلوجیان

جناب آقای مسعود محلوجیان

نایب رئیس هیئت مدیره - مدیر امور حقوقی و قراردادها

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
متخصص امور قراردادها

جناب مهندس سیامک میکائیلی

جناب مهندس سیامک میکائیلی

عضو تیم

جناب مهندس مهدی کرمی

مدیر کارخانه

جناب مهندس علی علیمحمدی

عضو تیم طراحی

جناب مهندس عبدالله طالبی

عضو تیم طراحی

جناب آقای علیرضا مرادی

عضو تیم قالبسازی

جناب آقای حسین رسولی

عضو تیم قالبسازی

جناب آقای قربان محمد مرادی

سرپرست واحد تزریق پلاستیک

جناب آقای احمد عزیزی

عضو تیم تزریق

جناب آقای محمد فراهانی

عضو تیم تزریق

جناب آقای علیرضا محمدی

عضو تیم تزریق

جناب آقای سید مسعود تقوی

عضو تیم لجستیک

سرکار خانم عاطفه رحمانی سامانی

ارتباط با مشتریان

خانم مهندس هستی رحیمی

عضو تیم مدیریت پروژه

جناب مهندس پوریا اندرودی

عضو تیم مدیریت پروژه

جناب مهندس محمد رضا تجلی

عضو تیم مدیریت پروژه

جناب مهندس امیر حسین احمدیان

عضو تیم مدیریت پروژه

جناب مهندس محمد حسین دریس

عضو تیم مدیریت پروژه

جناب مهندس محمد حسین مجیدی زاده

واحد کنترل کیفی

سرکار خانم ریحانه بنایی

کارشناس فروش عربی