خدمات دپارتمان طراحی و شبیه سازی

  • ارائه خدمات مدل سازی مبتنی بر کامپیوتر با استفاده از نرم افزارهای مرسوم CAD، این بخش شامل مدلسازی قطعات صنعتی، بدنه های وسایل نقلیه و همچنین امکان مدلسازی پیشرفته مبتنی بر ابرنقاط می باشد.
  • ارائه خدمات تحلیل و شبیه سازی مبتنی بر مدل سازی عددی با روش های المان محدود می باشد. لازم به ذکر است که تحلیل های دینامیکی اجسام صلب و غیرصلب ، تحلیل های حرارتی، تحلیل اجسام شکل پذیر (Deformable) تحت تاثیر فرآیندهای صنعتی مانند ماشینکاری، شکل دهی فلزات و … می باشد. این دپارتمان با به کارگیری نرم افزار تخصصی Deform ، قادر به تحلیل بسیار دقیق فرآیندهای ساخت و تولید به ویژه شکل دهی فلزات و ماشینکاری می باشد. تحلیل های دینامیکی با نرم افزار قدرتمند ADAMS صورت خواهد گرفت و تحلیل های گسترده المان محدود در صنعت با نرم افزار قدرتمند Abaqus انجام خواهد گرفت. قادر به ذکر است که برای محاسبات عددی و همچنین استخراج روابط و کدنویسی آن ها از نرم افزار Matlab به صورت گسترده در این دپارتمان استفاده می شود.

در قسمت زیر می توانید به مقالات دپارتمان طراحی و تحلیل و نمونه کارهای انجام شده دسترسی پیدا نمایید.