پلاستیک های در دسترس طراحان

پلاستیک های در دسترس طراحان

در سلسله مطالب زیر شما با مهندسی پلاستیک آشنا خواهید شد. شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا، سازنده تخصصی قالب های تزریق پلاستیک به عنوان یک قالبسازی تخصصی و علمی، بر این باور است آشنایی مشتریان با مهندسی پلاستیک، بر رشد این صنعت موثر خواهد بود، بنابراین مطالب زیر تقدیم می گردد.(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

آشنایی با پلاستیک های در دسترس طراحان

(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

پلاستیکها برخلاف سایر مواد متداول در طراحی قطعات،طیف گسترده ای از خواص گوناگون را عرضه می دارند که باید در کار طراحی جداٌ آنها را مد نظر داشت.

این بدان مفهوم نیست که هر پلاستیکی را حتی با داشتن ترکیبی از خواص مناسب، می توان برای هر کاربردی استفاده کرد؛ بلکه طراح باید بر خواص مختلف پلاستیکها آگاهی و تسلط داشته با درایت و چشمانی باز آنها را به کار گیرد.

(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

یکی از رایجترین اشتباهات طراحی، داشتن پیش فرضها و تصورات قبلی است.

به عنوان نمونه، اعتماد به پلاستیک براساس نتیجۀ کسب شده از یک روش غیر منطقی، یکی از خطاهای طراحی است.

(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

طراحی خوب، انتخاب طیفی از مواد، از جمله غیر پلاستیکها و قضاوت صحیح برای انتخاب بهترین ماده است.(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

بدین ترتیب، مزایای کاربرد پلاستیکها در مقایسه با سایر مواد بهتر مشخص می شود.

در بخشهای بعدی بیشتر پلاستیکهای رایج را مختصراً شرح داده، سعی میکنیم دید خوبی از خواص مختلف و کاربرد آنها ارائه دهیم.

قبل از وارد شدن به بحث، بهتر است تقسیم بندیهای مختلفی که برای پلاستیکها پیشنهاد شده، بیان شود.(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

پلاستیکهای مهندسی (engineering plastics) (پلاستیک های در دسترس طراحان)

(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

بسیاری از گرمانرمها به عنوان مواد مهندسی پذیرفته شده، برخی از آنها پلاستیکهای مهندسی نامیده می شود.

علت کاربرد این عنوان شاید از آنجا ناشی میشود که موادی نظیر آلومینیم توانسته است در مقایسه با سایر مواد با خواص نامناسب، جایگزین فلزات در ساخت وسایل کوچک شود.(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

اما این نامگذاری برای گرمانرمها تصنعی به نظر میرسد؛ زیرا پلاستیکها و خواص آنها نسبت به درجه حرارت محیط بسیار حساسند و ممکن است در یک دمای معین و شرایط مشخص جایگزین خوبی برای فلز باشند اما در دمایی دیگر جایگزین مناسب و رضایت بخشی نباشند.

شاید بهترین تعریف برای مواد مهندسی این باشد (( موادی هستند که در مقابل اعمال بار، مقاومت کم و بیش نامحدودی نشان میدهند.))

(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

با این تعریف، گرمانرمها در مقایسه با فلزات نقاط ضعفی دارند؛ زیرا آنها مدول (moudli) کم و وابسته به زمان و مقاومت اندک به استثنای شرایطی خاص دارند.

(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

ادامه پلاستیکهای مهندسی

اما این نقاط ضعف مهم را نقاط قوت و مزایایی مانند پایین بودن چگالی، مقاومت در برابر سیالاتی که موجب خوردگی فلزات می شوند و از همه مهمتر، سهولت شکل پذیری،جبران می کند.

بنابراین، پلاستیکها زمانی به رقابتی موفقیت آمیز با سایر مواد مهندسی دست می یابند که تعادلی مطلوب و مقبول از خواص و قابلیتها را ارائه دهند، نه اینکه دارای برتری در خاصیتی ویژه باشند.

البته سهولت شکل گیری آنها در اشکال پیچیده هندسی عامل مهم و مشخصه بارز انتخاب و کاربرد پلاستیکهاست.

(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

این خاصیت، نه تنها قیمت تمام شده قطعه را کاهش می دهد، بلکه طراحی اشکال غیر قابل تصوّر و پیچیده را نیز ممکن میسازد و آن را به عنوان جایگزین بلامنازع برای فلز مطرح می کند.

ادامه پلاستیکهای مهندسی

(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)
مهمترین موادی که امروزه در زمرۀ پلاستیکهای مهندسی محسوب می شوند، عبارت است از:

نایلون ،استال، پلی کربنات، پلی فنیلن اکساید اصلاح شده (PPO)، پلی استرهای گرمانرم، پلی سولفون و پلی فنیلن سولفاید، انواع و درجه بندیهای جدیدی از پلی پروپیلن هم کاربرد مهندسی یافته است که اگر آنها را در نظر بگیریم، مصرف آن بالغ بر نیم میلیون تن می شود.

همچنین پلی وینیل کلراید فاقد نرم کننده (uPVC) که در صنعت لوله سازی به صورت گسترده ای استفاده می شودو حتی پلی اتیلن را که در ساخت مفاصل و اتصالات مصنوعی به کار میرود، می توان جزو پلاستیکهای مهندسی محسوب کرد.

(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

بنابر این ملاحظه می شود که هیچ پلاستیکی را نمی توان از گروه مواد مهندسی خارج کرد چون امکان دارد یکی از انواع یا مشتقات یا نوع اصلاح شده ای از آن، کاربردی مهندسی داشته باشد.

در سالهای اخیر، نسل کاملاً جدیدی از پلاستیکهای مهندسی بادوام و عمر کارکرد زیاد در مقیاس تجاری در دسترس است.

این مواد جدید خواص برتر و نادری را که تاکنون در پلاستیکها مطرح نبوده اند، بویژه از نظر عملکرد در دمای بالا، عرضه داشته دریچه هایی را برای استفاده از پلاستیکها در کاربردهای خاص باز می کند.

(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

دسته بندی اصلی این مواد جدید بدین صورت است:

(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

(۱) پلی آریل اترها و پلی آریل تیواترها

پلی آریل اتر سولفونها (PES)
پلی فنیل سولفاید (PPS)
پلی اتر نیتریل (PEN)
پلی اترکتونها (PEEK و PEK)

(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

(2) پلی ایمایدها و پلی بنزیما یدازول

پلی اتر ایماید (PEI)

پلی ایماید گرمانرم (PI)

پلی آمید ایماید (PAI)

(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

(3)  فلورو پلیمرها

اتیلن پروپیلن فلوره شده (FEP)

پرفلورو آلوکسی (PFA)

برخی از این مواد،درمای کارکردی متجاوز از °200C دارند و به صورت پر شده با الیاف تا بالای °300C قابل استفاده اند.

 گرماسختها (thermosets) (پلاستیک های در دسترس طراحان)

در سالهای اخیر، به صنعت رو به افول مواد گرما سخت توجه دوباره ای مبذول شده است.

بازار کلی مواد گرما سخت در اروپای غربی به دلایلی سیر نزولی داشته است که یکی از آنها قدیمی بودن گرماسختها و تولید به روشهای سنتی و با سرعت کم است.

دلیل دیگر ورود پلاستیکهای مهندسی مقاوم در برابر دمای زیاد به بازار و نیاز به ساخت قطعاتی بسیار کوچک خصوصاً در صنعت الکترونیک بوده است.

اما امروزه گرما سختها رقابت با گرمانرمها را آغاز کرده و خصوصیات خوبی مانند رنگ پذیری سهولت روان شدن و شکل گیری در قالب را به همراه خواص عالی دیگر عرضه می کنند.

(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

ادامه گرماسختها

امروزه، مواد فنلیک مخصوص قالبگیری همراه با گرانولهایی از مواد گرماسخت بر پایه اوره، ملامین و پلی استرهای اشباع نشده (UP) و رزینهای اپوکسی- که قابلیت به آسانی روان شدن را دارند – استخوانبندی کاربردهای مهندسی متعددی را تشکیل میدهند که نیاز به عدم ذوب شدن،
مقاومت شیمیایی و حرارتی ،سفتی، سختی سطحی، استحکام ابعادی زیاد و قابلیت اشتعال پذیری اندک، از مشخصه های بارز آنهاست.

(شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا شما را به خواندن ادامه مطلب درباره انواع پلاستیک های در دسترس طراحان دعوت می کند.)

در بسیاری از موارد، حتی ترکیبی از خواص گرما سختها نیز نمیتواند با گرمانرمهای مهندسی مانند پلی آمیدها، پلی کربناتها، پلی فنیلن اکساید (PPO)، پلی اتیلن ترفتالات (PET)، پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)، استال، حتی گرمانرمهای گرانقیمتی مثل پلی سولفون،پلی اتر سولفون و پلی اتراترکتون (PEEK) رقابت کنند.

(به غیر از موارد بالا از  پلاستیک های در دسترس طراحان می توان به مواد مرکب،اسفنجهای ساختمان پذیر،الاستومرها،آلیاژهای پلیمری و پلیمرهای بلوری مایع اشاره کرد که در مقالات بعدی به توضیحات کامل تری از این مواد می پردازیم.)

 

لطفا از پیج اینستاگرام ما دیدن فرمایید.

برای خواندن ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا

خدمات شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا عبارتند از:

 • طراحی قطعات و قالب های صنعتی
 • ساخت علمی و تخصصی قالب های تزریق پلاستیک (قالب های موقت و قالب های دائم کار)
 • تولید قطعات پلاستیکی سفارشی
 • تولید قطعات پلاستیکی بدون قالب
 • نمونه سازی و پرینت سه بعدی
 • تولید باکس، بدنه و پنل تجهیزات الکترونیکی و پزشکی
 • خدمات تزریق پلاستیک تخصصی در تیراژ محدود و نامحدود
 • مشاوره در راه اندازی خطوط تولید قطعات پلاستیکی

حوزه های فعالیت شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا: 

 • پزشکی
 • خودرویی
 • لوازم خانگی
 • لوازم تزئینی
 • اسباب بازی و سرگرمی
 • و کلیه قطعات پلاستیکی

مزایای رقابتی شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا:

 • بهره گیری از تجربه کنار تخصص آکادمیک در راستای ارائه خدمات قالبسازی علمی به مشتریان
 • استفاده از تیم مدیریت پروژه حرفه ای در کنار نرم افزار مدیریت پروژه میزیتو
 • ارائه گان چارت زمانی و گزارش مستمر از پیشرفت کار به مشتریان
 • تنها سازنده قالب های موقت تزریق پلاستیک در غرب آسیا
 • ساخت علمی و تخصصی قالب های تزریق پلاستیک
 • طراحی علمی، مهندسی و بهینه قالب های تزریق پلاستیک
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و بهینه سازی قالب های تزریق پلاستیک
 • طراحی، قالبسازی و تزریق پلاستیک تماما در شرکت و تحویل قطعه نهایی به مشتری
 • تضمین کیفیت قالب های ساخته شده
 • کاهش هزینه های قالب سازی با استفاده از تکنولوژی قالب های موقت مناسب برای تیراژهای محدود
 • کنترل کیفی تمامی سفارشات در حین تولید
 • چاپ بیش از ده مقاله ISI در مجلات معتبر دنیا
 • یک اختراع بین المللی و پنج اختراع داخلی
 • ارتباط مستمر با محیط های علمی و دانشگاهی
 • مشاوره در جهت بهینه سازی و کاهش هزینه های تولید
 • تجربه موفق ساخت بیش از 400 دست قالب تزریق پلاستیک
 • همکاری مشترک با شرکت های معتبر قالبسازی MEKSI (در ترکیه) و CSD (در چین)

  پلاستیک های در دسترس طراحان

  شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا، سازنده قالب های تزریق پلاستیک به عنوان یک قالبسازی تخصصی اطلاعاتی مربوط به پلاستیک های در دسترس طراحان برای شما فراهم کرده است.

نحوه استعلام قیمت از شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا:

 • برای استعلام قیمت قالبسازی و تولید قطعات حتما باید نمونه مشابه قطعه مورد نظر برای شرکت ارسال تا کارشناسان بررسی و اعلام قیمت نمایند.
 • چنانچه مشتری نمونه مشابه از قطعه مورد نظر نداشت، حتما باید در جلسه ای حضوری با کارشناسان مجموعه در خواست مشتری بررسی و اعلام قیمت صورت پذیرد.

در تمامی موارد بررسی و استعلام قیمت، مشاوره رایگان در جهت کاهش قیمت صورت خواهد پذیرفت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *