Translate this page in your preferred language

دپارتمان های تخصصی شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا دارای سه دپارتمان تخصصی شامل دپارتمان طراحی، تحلیل و شبیه سازی مهندسی، دپارتمان آموزش و دپارتمان ساخت و تولید می باشد.

دپارتمان ساخت و تولید

این دپارتمان شامل 4 بخش شامل گروه تکنولوژی ساخت سریع، گروه شکل دهی فلزات گروه فرآیندهای شکل دهی پلیمر و گروه ساخت به کمک کامپیوتر می باشد. برای ورود به این دپارتمان اینجا کلیک نمایید.

دپارتمان طراحی، تحلیل و شبیه سازی

این دپارتمان به صورت تخصصی دارای 2 زیر گروه طراحی و تحلیل به کمک کامپیوتر می باشد. برای اطلاعات ورود به این دپارتمان اینجا کلیک نمایید. طراحی و تحلیل همواره در اجرای هر طرح صنعتی مکمل یکدیگر می باشند. ابتدا ایده ها در قالب طرح اولیه در ذهن مهندسان نمایان می شوند و سپس توسط نرم افزارهای گروه طراحی به کمک کامپیوتر به نمونه های سه بعدی تبدیل می شوند. سپس نمونه های سه بعدی توسط نرم افزارهای گروه مهندسی به کمک کامپیوتر، تحلیل می شوند و در نهایت به مرحله ساخت منتهی می شوند. نرم افزارهای معتبر امروزی عموما دارای تمامی محیط ها به صورت یکجا می باشند، مانند نرم افزار CATIA.

طراحی، تحلیل و ساخت

طراحی، تحلیل و ساخت

دپارتمان آموزش 

این دپارتمان به صورت تخصصی وظیفه آموزش در حوزه های طراحی، تحلیل و ساخت به کمک کامپیوتر، قالبسازی صنعتی، فرآیندهای تولید و نمونه سازی سریع می باشد. برای ورود به این دپارتمان اینجا کلیک نمایید.